JUCHI – BÁNH GẠO CHÀ BÔNG

Vị : hành thơm

Khối lượng tịnh : 90gr

Cách sử dụng: mở túi zip ăn liên và đóng lại khi không sử dụng, tránh để không khí ảnh hưởng đến độ giòn của bánh.